Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Základní škola

Škola sídlí v Komenského ulici ve Staňkově II. Budova byla postavena a využívána jako škola již od roku 1914. Těsně po výstavbě vypukla 1. světová válka a budova sloužila nějaký čas jako vojenský lazaret.

Škole, ale zároveň i široké veřejnosti dnes slouží moderní tělocvična, přistavěná k původní budově v roce 1996. 

V roce 2001 byla zahájena přístavba - došlo k vybudování nových učeben, šaten, správního úseku, kotelny, pavilonu se školní jídelnou a kuchyní. Díky této rozsáhlé rekonstrukci byla přistavěna i nová budova. Touto přestavbou došlo ke spojení prvního a druhého stupně do jedné budovy. Dříve byl první stupeň v Trnkově ulici nedaleko sokolovny (dnes BEAN).

V roce 2018 navštěvovalo základní školu cca 470 žáků. O děti se staralo 29 pedagogů, 4 vychovatelky školní družiny, 17 asistentek a 13 správních zaměstnanců.

Škola nabízí žákům sportovní vyžití, dále pak množství zájmových kroužků, které najdete na školním webu. Veřejnost se pravidelně seznamuje s prací školy prostřednictvím webových stránek. Učitelé s dětmi připravují kulturní vystoupení nejen pro školu samotnou, ale také pro veřejnost v sále kulturního domu a v kostele. Při škole pracuje také školní družina, kde mohou děti strávit příjemné odpoledne.

Veškeré aktuální informace najdete na webových stránkách školy www.zsstankov.cz.