Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Územní plánování


Obytná zóna pod Čermenským lesem - územní studie 2014

 

GRAFICKÁ ČÁST

- hlavní výkres

- výkres veřejné infrastruktury

- výkres etapizace

- koordinační výkres

- výkres širších vztahů

- výkres předpokládaných záborů ZPF

 

TEXTOVÁ ČÁST

- návrh

- odůvodnění

 

Změna územního plánu č. 10

Město Staňkov - změna územního plánu č. 10 - textová část

Město Staňkov - změna územního plánu č. 10 - odůvodnění

Město Staňkov - změna územního plánu č. 10 - grafická část

Změna územního plánu č. 9

Město Staňkov - změna územního plánu č. 9 - hlavní výkres

Město Staňkov - změna územního plánu č. 9 - výkres ZPF

Město Staňkov - Změna č. 9 územního plánu sídelního útvaru města Staňkova - textová část

 

Změna územního plánu č. 8

Město Staňkov - změna územního plánu č. 8 - hlavní výkres

Město Staňkov - změna územního plánu č. 8 - výkres ZPF

Město Staňkov - Opatřenní obecné povahy - Změna č.8 územního plánu sídelního útvaru města Staňkova

 

Změna územního plánu č. 7

ÚPN - SÚ Staňkov - změna ÚP č. 7 - část obce Krchleby - odůvodnění

ÚPN - SÚ Staňkov - změna ÚP č. 7 - část obce Krchleby - textová část

ÚPN - SÚ Staňkov - změna ÚP č. 7 - část obce Krchleby - řešené území

ÚPN - SÚ Staňkov - změna ÚP č. 7 - část obce Krchleby - urbanistická koncepce

ÚPN - SÚ Staňkov - změna ÚP č. 7 - část obce Krchleby - dopravní a technická infrastruktura

ÚPN - SÚ Staňkov - změna ÚP č. 7 - část obce Krchleby - veřejně prospěšné stavby a opatření

ÚPN - SÚ Staňkov - změna ÚP č. 7 - část obce Krchleby - základní členění území

ÚPN - SÚ Staňkov - změna ÚP č. 7 - část obce Krchleby - předpokládaný zábor půdního fondu

ÚPN - SÚ Staňkov - změna ÚP č. 7 - část obce Krchleby - širší vztahy

ÚPN - SÚ Staňkov - změna ÚP č. 7 - část obce Krchleby - koordinační výkres

ÚPN - SÚ Staňkov - změna ÚP č. 7 - část obce Krchleby - společná legenda