Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Odbor majetku, investic a životního prostředí


Kontakty

Marie Bozděchová

  • E-mail: bozdechova@mestostankov.cz
  • Tel.: 379 410 286                                                                                        

 

Michaela Kabourková

 

Veronika Vaňourková          

  • E-mail: vanourkova@mestostankov.cz
  • Tel: 379 410 281                                         

 

Formuláře

Žádost o povolení kácení

Oznámení zdroje znečištění


Ostatní

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Adresář institucí a subjektů - ochrana životního prostředí

Opuštěná a toulavá zvířata

Jak na likvidaci auto vrakuCo s autovrakem

Malý pozemkový slovníček pojmů

 

Evidence odpadů a psů

Přiznání k poplatku za psa

Výše poplatku za psa

Ohlášení změny držitele psa

 

Hlášení o trvalém stanovišti včel

§6, vyhlášky č. 327/2004 Sb.
(1) Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel1) (dále jen "chovatel včel"), oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.
(2) Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, chovatel včel1) oznamuje písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním; pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, připojí chovatel jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště včelstev.
(3) Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, se označí umístěním žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1m v horizontální poloze.

Na této adrese je možno vyplnit žádost a odeslat

http://www.beekeeping.cz/cz/form/hlaseniotrvanlemstan.html