Město Staňkov
MĚSTOStaňkov

Povinné informace - old

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


 

1.

Název

Město Staňkov

2.

Důvod a způsob založení

Obec Staňkov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo -
15 členů

Státní správa
Mgr. Alexandr Horák - starosta
Mgr. Jaroslav Šobr - místostarosta
XXXXXXXXXX - účetní, ohlašovna
XXXXXXXXXX - odborný referent, ohlašovna

4.

Kontaktní spojení

Městský úřad Staňkov
Náměstí T. G. Masaryka 35
Staňkov 345 61
Podatelna: +420 379 492 411
Kancelář starosty: +420 379 492 411
Fax: +420 379 492 125
E-mail: podatelna@mestostankov.cz
Internet. stránky:

www.mestostankov.cz

www.mestostankov.eu

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Staňkov
Náměstí T. G. Masaryka 35
Staňkov 345 61

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Staňkov
Náměstí T. G. Masaryka 35
Staňkov 345 61

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí
7:00-12:00
12:30-17:00
Úterý
7:00-12:00
12:30-14:30
Středa
7:00-12:00
12:30-17:00
Čtvrtek
7:00-12:00
12:30-14:30
Pátek
7:00-12:00
12:30-14:30

4.4.

Telefonní čísla

Podatelna
Tel: +420 379 492 411
Fax: +420 379 492 125
Kancelář starosty
Tel: +420 379 492 411
e-mail: podatelna@mestostankov.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax: +420 379 492 125

4.6.

Adresa internetové stránky

www.mestostankov.cz

www.mestostankov.eu

4.7.

Adresa e-podatelny

podatelna@mestostankov.cz

4.8.

Další elektronické adresy

podatelna@mestostankov.cz

5.

Bankovní spojení

název banky: Komerční banka, a.s.

číslo účtu/kód banky: 520321/0100
(CZ41 0100 0000 0000 0052 0321)

6.

00253766

7.

DIČ

CZ00253766

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 2008
Rozpočet na rok 2007
Rozpočet na rok 2006

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Městského úřadu Staňkov

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Město Staňkov vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření, které je možné najít zde.

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Městský úřad Staňkov je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy viz sazebník.

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí XXXXX poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2010

 

Úřad

Kalendář akcí

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Úřední hodiny:

pondělí:

7:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

úterý:

7:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

středa:

7:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

čtvrtek:

ZAVŘENO

pátek:

7:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

Portál pro prohlížení map Staňkovska

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rezervace

Rezervace víceúčelového hřiště

Rezervační systém

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů