Město Staňkov
MĚSTOStaňkov

Sokol

Jedním z nejobecnějších lidských zájmů je tělesná výchova a sport. Rozumní lidé usilují o upevnění svého zdraví, o fyzickou i duševní zdatnost. Tak tomu bylo už velmi dávno, např. ze Starého Řecka známe pojem kalokagathia = antický ideál člověka všestranně rozvinutého. Naše republika patří mezi státy s nejstarší tradicí tělovýchovného hnutí díky dvěma mužům, kteří stáli u zrodu sokolského hnutí. Dr. Miroslav Tyrš byl iniciátorem sokolské organizace a tvůrcem jejího tělovýchovného systému a programu, Jindřich Fugner zase představitelem výchovy k demokracii, ekonomem a zajišťoval společenské podmínky Sokola.

Sokolské hnutí (první spolek založen v Praze roku 1862) se rychle šíří po celé české zemi. V prvním roce bylo ustanoveno 8 jednot a na Moravě jedna. Ale již v roce 1884 jich bylo 113, v roce 1913 skoro 2.000 jednot, sdružených do 38 Žup (= rozuměj jakýchsi krajských výborů). V obou světových válkách bylo vždy ústředí Sokola rozpuštěno, ovšem organizace jako taková se nezhroutila. To se „podařilo“ až komunistům, kteří 12. prosince 1952 vydali zákon o sjednocené tělovýchově, zabavili veškerý sokolský majetek a de facto Sokol zlikvidovali. Protože však sportovní nadšenci bez svého adrenalinu nemohou žít, hodně jich vstoupilo do organizací nových a zvláště na venkově Tyršův a Fugnerův odkaz šířili i nadále.


Nejezdilo se sice již na slety, ale na spartakiády. Do „Sokola“ se přesto chodilo stále, ať už se nástupnické organizace jmenovaly Tatran, Dukla, Hvězda, DTJ,ZRTV a jinak. Všichni věřili, že Sokol bude znovu obnoven. Jeho vzkříšení se událo po dlouhých téměř čtyřiceti létech, v lednu 1990. A od té doby Sokol znovu rozpíná svá křídla navzdory negativním prognózám, že v době internetu, raketoplánů a klonování pro něj není na obloze místa. Rozumní lidé však vědí a usilují o upevnění svého zdraví, o fyzickou i duševní zdatnost. Tak tomu bude – doufejme i v budoucnosti. A jak to bylo ve Staňkově? Ustavující valná hromada se konala 18. září 1895 v hostinci “U Hronů“. Jednota čítala 30 členů. Prvním starostou byl zvolen měšťan František Trnka. Cvičilo se u Hronů, u Kozinů a také ve školní tělocvičně. Po I. světové válce byla vybudována v letech 1919 – 1921 vlastní sokolovna na pozemku, který věnoval hrabě Trautsmandorf. Podle návrhu plzeňského stavitele Maška stavěl osvračínský architekt Josef Wiesner. Finančně nebo pracemi na ni přispěli téměř všichni staňkovští občané. Za 1. Republiky tvořilo sokolskou rodinu na třista členů, vedle dvou stovek dorostu a žactva. Toto množství, vynikající úspěchy závodníků (např. br. Friš a br. Šatra), akademie, šibřinky, slety, přednášky a různé vzdělávací školy posouvaly tehdejší jednotu do popředí v rámci celé Župy šumavské. Zde několik jmen lidí, kteří stáli v čele staňkovského Sokola: Trnkové František, Julius, Jan Nedvědové, Leitlové, Šindelář František, Roučka Václav, Žák Jan, Roubal Josef, Kreysa Karel, Chmelíř Josef, Budín Jindřich, Heller Jiří, Fanfule Václav, Zdeňka a Hana Sichrovských, Fictumová, Chmelířová, Straková, Brožovská, Egerová a další. Po II. světové válce Taubenhanslové, Strakové, Havlík, Hojda, Polívka, Rojt, Hořejší, Cink, Poslední, Hanzlíková, Karmanová, Frišová a jiní.


Po sametové revoluci získával Sokol svůj majetek postupně zpátky. Tak tomu bylo i u nás. Bylo zapotřebí sokolskou jednotu znovu obnovit. Začátkem roku 1993 byl zvolen přípravný výbor, ve složení: Fanfule, Sellnar ml., Rojt, Šálková, Stauberová, Nová a Glaserová, který požádal ústředí ČOS o registraci. Byla přidělena 17.6.1993. Do znovuobnoveného Sokola se přihlásilo 231 lidí. Jádro naší jednoty vždy tvořila sokolská všestrannost a turisté. V roce 1994 jsme sice zaznamenali úbytek členstva na 165, ale v roce dalším jsme opět překročili dvoustovku. V  roce 2000 byl vzestup vyšší, až na 262 členů a letos očekáváme nárůst ještě markantnější díky aerobicu a opět turistům. Kdo se v sokolovně schází? Jsou to především ženy v pondělí od 18.00 do 19.30, od 19.30 do 21.00 a ve středu od 20.00 do 21.30; dívky ke klasickému pojetí TV v pondělí od 17.00 do 18.00 a chlapci ve čtvrtek od 17.00 do 18.00 hod. Pak cvičí samozřejmě i naši nejmenší – předškoláci se svými rodiči a to v úterý mezi 17.00 – 18.00 hodinou. Středy a pátky patří stolním tenistům, kteří nám dělají radost účastí v okresních a oblastních soutěžích.


V úterní podvečer se schází basketbalisté a relativně nový sport „ringo“= přehazují se gumové kroužky přes volejbalovou síť. V tomto oddíle máme dokonce několik přeborníků republiky. Dále se u nás hraje volejbal – ve čtvrtek od 20.00 do 21.30, sálová kopaná – 2. družstva: dospělí v pátek mezi 20.00 až 22.00 hodinou a v neděli odpoledne junioři. Pak zde máme jako jediní v republice historický šerm. Jeho vyznavači trénují ve čtvrtek od 18.00 do 20.00 a v neděli k večeru. Nesmíme zapomenout na velmi aktivní turisty. Z celkového počtu 100, kteří jsou registrováni u KČT, je polovina zároveň našimi členy. Není měsíc, aby jim vedoucí nenaplánoval nějakou akci (vycházku, cykloturistiku, či v zimě výlet na běžkách). Jezdí hodně i do zahraničí. V loňském roce jsme pod svá křídla přijali hokejisty, kteří hned v prvním roce svého působení vyhráli Chodskou ligu. Trénují v úterý večer. A jak je to u nás se vzděláním? Máme 3 trenéry turistiky III.tř., 5 trenérů III.tř. a 2 rozhodčí III.tř. ve stolním tenise, basketbalisty trénuje cvičitel III.tř., dále 4 cvičitelky ZRTV IV.tř. a jednu cvičitelka aerobicu I.tř., která je rovněž vyškolena pro Junior a dětský aerobic. Je to poměrně málo vyškolených cvičitelů na naši jednotu. To nás ale tolik nebolí. Větší starost máme s rekonstrukcí sokolovny, na kterou se nám nedostává financí. Hlavně střecha!! Podařilo se nám sice za finanční pomoci ČOS a města předělat topení na plynové, přivést do objektu městskou vodu, zrekonstruovat stávající byt správce v ubytovnu, z bývalého přísálí a prosklené přístavby vytvořit útulnou hospůdku aj., ale větší kus práce nás stále ještě čeká. Každoročně pro děti pořádáme mikulášské besídky, akademie a sportovní soutěže v rámci oslav MDD. V roce 1994 jsme se zúčastnily XII.

Všesokolského sletu v Praze v počtu 2 ženy a 10 děvčat. Při XIII. sletu 2000 jsme cvičily také – 5 žen a 12 žákyněk.

S případnými dotazy, či připomínkami se můžete obracet na členy současného výboru:

Kontaktní adresy

 • starostka - Anna Glaserová, Baarova 397, 345 61 Staňkov
 • hospodář - Vladimír Sellnar, Puclická 295
 • pokladník - Milena Bozděchová, 28.října 71
 • náčelník - František Rojt, Americká 150
 • náčelnice - Hana Stauberová, Žižkova 196
 • jednatel - Marie Sokolová
 • předseda kontrolní komise - Jaroslav Kubica, Na Tržišti 334

Vedoucí oddílů

 • basketbal (dospělí) - ing. Jindřich Huber, Rašínova 109, 345 61 Staňkov
 • basketbal (děti) - Michal Mleziva, Ohučov 6
 • historický šerm - Petr Kastl, Těšovice 46, 345 46 Koloveč
 • turistika - Jiří Navrátil, PMV 542, 345 62 Holýšov
 • lední hokej - Jan Brožovský, Wenigova 123, 345 61 Staňkov
 • sálová kopaná (dospělí) - Pavel Wohlmuth, Soukenická 38
 • sálová kopaná (dorost) - Přemysl Budín, Puclická 307
 • stolní tenis - František Kubát,
 • volejbal - Mgr. Miroslava Budínová, Puclická 307
 • cvičitelky AE - Hana Kupková, EI.Krásnohorské 292 (cvičitelka I.tř.), Hana Bažantová, Slepá 331 (cvičitelka IV. tř.), Petra Odvodyová (cvičitelka II. třídy)

Město

Kalendář akcí

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Úřední hodiny:

pondělí:

7:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

úterý:

7:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

středa:

7:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

čtvrtek:

ZAVŘENO

pátek:

7:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

Portál pro prohlížení map Staňkovska

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rezervace

Rezervace víceúčelového hřiště

Rezervační systém

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů