Město Staňkov
MĚSTOStaňkov

Mateřská škola

Mateřská škola ve Staňkově se nachází v klidném prostředí na okraji města. Budova je v přízemí, bezbariérová, rozčleněna do tří pavilonů a hospodářské časti. Každý pavilon má samostatný vchod přes šatnu a sociální zařízení do třídy, která slouží jako herna, jídelna i ložnice pro celodenní pobyt dětí.Třídy jsou prostorné, světlé, funkčně vybavené. Výběr zařízení a hraček, učebních pomůcek a knih se řídí jejich podnětností, variabilitou a estetikou. Materiálně technické vybavení školy je optimální. Prostorové podmínky vyhovují počtu dětí a realizaci výchovně vzdělávacího programu. Kolem školy je prostorná zahrada s členitým terénem, která umožňuje dětem široké využití činnosti – zvláště pohybových a rekreačních. Provoz byl v mateřské škole v Puclické ulici zahájen 1. 9. 1984. Škola byla otevřena jako dvoutřídní – 1 třída mateřské školy a jeselské oddělení pro 20 dětí od 2 let. Po přístavbě 2 pavilonů od roku 1986 je mateřská škola čtyřtřídní s kapacitou 100 dětí.

Součástí MŠ je školní jídelna s kapacitou 180 jídel. Děti jsou do mateřské školy přijímány v průběhu celého školního roku, zpravidla však v září. Zápis je prováděn v měsíci dubnu. Ve školním roce 2001/2002 je zapsáno k docházce 88 dětí. Děti jsou rozděleny do 4 tříd, skupiny ve třídách jsou věkově smíšené- od 2,5 do 7 let. Provoz školy je od 6,30 do 16,30 hodin a zajišťuje ho 7 učitelek, 3 kuchařky, vedoucí školní jídelny a 2 uklízečky.

První roky mají pro život dítěte dalekosáhlý význam. Poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většinu toho, co dítě v tomto věku prožije a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé a že rané zkušenosti, které dítě získává svým životem v rodinném i mimorodinném prostředí, se v jeho životě – třeba i daleko později – zhodnotí a najdou svá uplatnění. Předškolní dítě se učí na základě své interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností. Proto vzdělávání poskytované mateřskou školou se v mnohém liší od vzdělávání poskytovaného školou základní. Naše mateřská škola pracuje s dětmi metodou nejrůznějších tématických projektů, které jsou dětem blízké a přirozenou cestou jim umožňují získávat vše potřebné. Letošní školní rok je ve znamení tématického plánu s názvem „Barevný svět očima dětí“. Všechny vzdělávací činnosti jsou založeny na přímých zážitcích dětí, vycházení z jejich samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Využívají spontánních dětských nápadů, poskytují prostor pro dětské aktivity a plány a zajišťují jim dostatečnou možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Veškeré aktivity s dětmi obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují radost z učení, zájem dítěte poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti a tak přispívat k rozvoji schopností dětí porozumět sobě i světu, který je obklopuje. Nepostradatelnou specifikou dnešního předškolního vzdělávání je úzká spolupráce s rodinnou. Ve spolupráci s ní MŠ pro letošní rok připravuje pro děti mnoho akcí.

Od 1.1.2001 je Mateřská škola Staňkov právním subjektem.

Kontakt

Puclická 37
345 61  Staňkov
Tel.: +420 379 492 203 
E-mail: m.s.stankov@seznam.cz
Web:http://www.skolkastankov.cz/

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rezervace

Rezervace víceúčelového hřiště

Rezervační systém

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů