Město Staňkov
MĚSTOStaňkov

Svoz komunálního odpadu

Změna ve svozu směsného komunálního odpadu
Od dubna dochází k avizované změně ve svozu směsného komunálního odpadu (SKO), kdy se mění týdenní svoz na čtrnáctidenní. Z tohoto důvodu se svoz ve Staňkově, Krchlebech, Ohučově a Vránově rozdělil na čtyři části, přičemž svozovými dny zůstávají nadále pondělí a úterý. 
Rozdělení Staňkova pro čtrnáctidenní svoz SKO:
Staňkov-město, Krchleby, Ohučov a Vránov – sudé týdny
část I. – svoz SKO každé pondělí v sudém týdnu, první svoz 3. 4. 2023:

dělící čárou pro svoz je ulice Soukenická, dále do této části patří ulice Vodní, náměstí T. G. Masaryka, ulice Plzeňská, ulice U Pošty, ulice Trnkova, ulice Jankovského, ulice Malá, ulice Žižkova, ulice Šumavská, ulice Václavská a ulice Za Zahrádkami, Ohučov a Vránov
část II. – svoz SKO každé úterý v sudém týdnu, první svoz 4. 4. 2023:
ulice Puclická, ulice Na Tržišti, ulice Americká, ulice Plovární, ulice 28. října, ulice Zahradní a Krchleby
Staňkov-ves – liché týdny
část III. – svoz SKO každé pondělí v lichém týdnu, první svoz 10. 4. 2023:

dělící čárou je ulice Nádražní a ulice Rašínova, dále do této části patří ulice Nábřežní, ulice Mlýnská, ulice Domažlická, ulice Husitská, ulice Husova, ulice Slepá, ulice Tyršova, ulice Vrchlického, ulice Příčná, ulice Baarova, ulice Bezručova, ulice U Čermenského lesíka a část ulice Jiráskova od křížení s ulicí Rašínovou směrem k ulici Baarově
část IV. – svoz SKO každé úterý v lichém týdnu, první svoz 11. 4. 2023:
ulice B. Němcové, ulice Mathauserova, ulice Wenigova, ulice Dělnická, ulice Komenského, ulice Riegrova, ulice Výtuňská, ulice E. Krásnohorské, ulice K. Světlé, ulice Tyršova, ulice Nad Tratí, ulice Tylova, ulice Pod Mastníkem, ulice Vyšehradská, ulice Smetanova, ulice Krátká a zbývající část ulice Jiráskova od křížení s ulicí Rašínovou směrem k ulici Výtuňská.

Tato změna se netýká velkoobjemových kontejnerů černé barvy na SKO u bytových domů Na Tržišti, U Pošty, u základní a mateřské školy a u hřbitova, které budou nadále vyváženy v týdenním režimu.
Důvodem pro zavedení čtrnáctidenního systému svozu je snaha o snížení celkového množství SKO, kdy bohužel běžnou praxí je doplňování nádob na SKO odpadem, který do nich nepatří, a to z důvodu, že je svozový den a s heslem „když už to teda platím, tak ať je popelnice plná“. V průběhu letošního roku budou zavedená opatření vyhodnocována a nadále budeme jednat o dalších možnostech a úpravách svozu SKO, a to včetně případného stanovení maximálního počtu nádob na jednotlivé domácnosti s cílem nejen snížit náklady na vývoz SKO, ale rovněž najít takové řešení, které bude efektivní nejen ekonomicky, ale bude funkční i po praktické stránce hospodaření se směsným komunálním odpadem a de facto odpady vůbec. 

mapa svozu směsného komunálního odpadu

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rezervace

Rezervace víceúčelového hřiště

Rezervační systém

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů