Město Staňkov
MĚSTOStaňkov

Sběrný dvůr

V roce 2023 byla společností ELEKTROWIN a.s. městu Staňkov poskytnuta  dotace na čerpání finanční podpory z Motivačního programu pro obce. ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení.
Z finanční podpory  42 350,- Kč byla opravena stodola  v areálu sběrného dvora, kde se shromažďují vysloužilé elektrospotřebiče. Proběhla zde výměna okapů a svodů a oprava střechy, aby do budovy nezatékalo.

 

Sběrný dvůr provozuje AVE a.s., Sběrné suroviny Klatovy ve spolupráci s Městem Staňkov. Sběrný dvůr najdete v prostoru sběrny druhotných surovin v Mathauserově ulici ve Staňkově – vsi.

Otevírací doba

Pondělí -  zavřeno 

Úterý:       08:00 - 13:00

Středa:     13:00-17:00

Čtvrtek:    08:00 - 13:00

Pátek:       13:00-17:00

Sobota:     08:00-13:00

Neděle  -   zavřeno

Kontakt: 775 082 949,  734 172 047

V tomto sběrném dvoře budou odebírány odpady z domácností, uvedené v následujícím seznamu:

 • Motorové a převodové oleje
 • Olejové filtry, čistící tkanina
 • Obaly znečištěné škodlivinami
 • Brzdové kapaliny
 • Vyřazené anorganické chemikálie
 • Vyřazené organické chemikálie
 • Olověné akumulátory
 • Ni-Cd baterie a akumulátory
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady
 • Pesticidy
 • Fotochemikálie
 • Zářivky,výbojky
 • Olej a tuk
 • Jedlý tuk
 • Barvy a pryskyřice
 • Detergenty, odmašť. přípravky
 • Nepoužitelná cytostatika
 • Suché baterie
 • Pneumatiky
 • Směsi betonu a cihel( po předchozí dohodě v omezeném množství)
 • Zemina a kameny( po předchozí dohodě v omezeném množství)
 • Papír
 • Sklo
 • Plast
 • Textilní materiály
 • Lednice
 • Elektrotechnický odpad – televizory
 • Elektrotechnický odpad
 • Dřevo
 • Kovy 
 • Biologicky rozložitelný odpad (po předchozí dohodě)
 • Objemný odpad

Do sběrného dvora (SD) mohou ukládat výše uvedené druhy odpadů bezplatně občané Staňkova, Krchleb, Vránova a Ohučova, kteří budou mít s sebou při předávání odpadů obsluze SD platný občanský průkaz a doklad o zaplacení popelného (platný pro příslušné období a adresu dodávajícího).

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rezervace

Rezervace víceúčelového hřiště

Rezervační systém

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů