Město Staňkov
MĚSTOStaňkov

Odpadové hospodářství

Mapa umístění kontejneru

ZMĚNA VE SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Informace o odpadovém hospodaření města za rok 2021 (153.49 kB)

INFORMACE  O  ODPADOVÉM  HOSPODÁŘSTVÍ   MĚSTA  STAŇKOV  ZA  ROK  2022 

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr ve městě, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

 

PLAST + TETRAPAK

Umístění: náměstí T.G.Masaryka, samoobsluha na sídlišti, ul. Nádražní u kostela, ul. Komenského u areálu školy, ulice Tylova, ul. Plovární, ul. Riegrova, ul. Baarova, ul. Trnkova u školy Bean, ul. Jankovského, ul. U Pošty (za Poštou), ul. Plovární u fotbalového hřiště, obec Krchleby, obec Ohučov, obec Vránov

Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky, obaly od mléka, džusů atd…..

➢ Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru

 

PAPÍR

Umístění: náměstí T.G.Masaryka, samoobsluha na sídlišti, ul. Nádražní u kostela, ul. Komenského u areálu školy, ulice Tylova, ul. Plovární, ul. Riegrova, ul. Baarova, ul. Jankovského, ul. U Pošty (za Poštou), ve stavebninách Klement, obec Krchleby, obec Ohučov, obec Vránov

➢ Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír..

➢ Vždy rozložené= více místa v kontejneru

 

SKLO

Umístění: náměstí T.G.Masaryka, samoobsluha na sídlišti, ul. Nádražní u kostela, ul. Komenského u areálu školy, ulice Tylova, ul. Plovární, ul. Riegrova, ul. Baarova, ul. Jankovského, ul. U Pošty (za Poštou), ve stavebninách Klement, obec Krchleby, obec Ohučov, obec Vránov

➢ Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla

 

 

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci, opravdu věc potřebujeme nezbytně...?, musíme ji koupit…?, není to něco navíc…?, odpovědně budeme nakupovat potraviny, tímto můžeme velmi efektivně předejít zbytečné spotřebě a plýtvání. Je několik cest, jak produkovat odpadu méně. Zaprvé je to bezobalové nakupování, redukce odpadu, za druhé lze množství odpadu snížit tím, že některé produkty používáme déle (opětovné použití, půjčování, prodloužení životnosti) a za předcházení vzniku se považuje i domácí a komunitní kompostování, neboť v tomto případě se ničeho nezbavujeme (neboli odpad nevzniká, odpadá i jeho doprava). Ještě jedná z mnoha věcí, kterou můžete být šetrní k přírodě. Poslat oblečení dál. Nenosíte některé kousky ze šatníků? Tak je předejte někomu jinému, kdo je využije. Zase i Vy si můžete na tomhle principu „Nenosíš, pošli dál“ pořídit oblečení. K tomuto dnes slouží kontejnery na použité oblečení i obuv. Nejsou to složité věci, ale jak pomůžou k ochraně přírody. Tímto přístupem každého jednotlivého spotřebitele může klesnout výroba a tím i odpadová stopa, kterou za sebou necháváme. Je těžké se obejít bez věcí, na které jsme zvyklí a jsou součástí našich denních návyků. Pokud však budeme věřit, budeme důslední a hlavně budeme chtít něco změnit, může to jít a naši planetu předáme budoucím generacím zdravější. Mezi hlavní problémy spojené s nakládáním s odpady v Plzeňském kraji patří nízký podíl materiálového využívání komunálních odpadů, přetrvávající velké množství černých skládek a nakládání s autovraky. Dalším problémem je nakládání se stavebním odpadem, při kterém zůstávají značné rezervy, zejména pokud jde o nakládání se stavebním odpadem hned při jeho vzniku, a s tím spojené opětovné využití stavebních odpadů ve stavebnictví.                                             K řešení těchto i dalších problémů přispívá zpracovaný Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje pro období 2016 až 2025. Zpracování tohoto dokumentu zajistil v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v návaznosti na schválený Plán odpadového hospodářství České republiky Plzeňský kraj v samostatné působnosti. Hlavním účelem Plánu odpadového hospodářství je napomoci vytvoření funkčního systému nakládání s odpady v Plzeňském kraji, zaměřeného na předcházení jejich vzniku, omezování množství a nebezpečnosti vznikajících odpadů a na maximální využívání vznikajících odpadů.            

 

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

 

Kolik za kolik

V minulém roce město vyprodukovalo:

1 033,34t směsného komunálního odpadu,

96,977t papírového odpadu a lepenky,

60,63t plastového odpadu,

156,57t kovového odpadu

52,711t odpadu ze skla,

0,18t odpadu z jedlých olejů a tuků,

7,55t textilu.

Při mobilním sběru bylo odevzdáno  326,98t stavebního materiálu (beton, cihly, směsi), 2,923t ostatního odpadu ( barev, tiskařských barev, lepidel a pryskyřice,...),14,94t směsných stavebních a demoličních odpadů a 4,91t dřeva. Dále bylo odevzdáno 1,71t motorových, převodových a mazacích olejů, 1,37t obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek, 16,48t stavebních materiálů obsahujících azbest, 0,24t absorpčních činidel, filtračních materiálů a čistící tkaniny, 0,02t pneumatik, 0,396t vyřazených anorganických chemikálií, 0,63t izolačních materiálů, 6,8t tašek a keramických výrobků. Dále město vyprodukovalo 176,32t objemného odpadu.

 

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky 1 143 388,- Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci komunálního odpadu vyšly na 3 890 628,- Kč.

 

Na poplatku za komunální odpad město vybralo 2 315 120,- Kč na odměnách za tříděný odpad město obdrželo od EKO-KOM a.s. částku ve výši 369 630,- Kč a za elektroodpad (Asekol) 33 358,- Kč.

Náklady na provoz sběrného dvora  - vývoz a další nakládání s odpadem činily  1 723 293,- Kč. Za sdílení sběrného dvora - od okolních obcí město vybralo poplatek 103.200 Kč.

 

 

 

 

Ve Staňkově      11.4.2023

 

                                                                                             

  Ing. Luboš Holeček v.r.

 tajemník městského úřadu            

 

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
1
23 24
25 26 27 28 29
1
30 1
1

Úřední hodiny:

pondělí:

7:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

úterý:

7:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

středa:

7:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

čtvrtek:

ZAVŘENO

pátek:

7:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

Portál pro prohlížení map Staňkovska

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rezervace

Rezervace víceúčelového hřiště

Rezervační systém

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů