Město Staňkov
MĚSTOStaňkov

Odpadové hospodářství

Mapa umístění kontejneru

ZMĚNA VE SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

INFORMACE  O  ODPADOVÉM  HOSPODÁŘSTVÍ   MĚSTA  STAŇKOV  ZA  ROK  2021 

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr ve městě, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

 

PLAST + TETRAPAK

Umístění: náměstí T.G.Masaryka, samoobsluha na sídlišti, ul. Nádražní u kostela, ul. Komenského u areálu školy, ulice Tylova, ul. Plovární, ul. Riegrova, ul. Baarova, ul. Trnkova u školy Bean, ul. Jankovského, ul. U Pošty (za Poštou), ul. Plovární u fotbalového hřiště, obec Krchleby, obec Ohučov, obec Vránov

Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky, obaly od mléka, džusů atd…..

➢ Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru

 

PAPÍR

Umístění: náměstí T.G.Masaryka, samoobsluha na sídlišti, ul. Nádražní u kostela, ul. Komenského u areálu školy, ulice Tylova, ul. Plovární, ul. Riegrova, ul. Baarova, ul. Jankovského, ul. U Pošty (za Poštou), ve stavebninách Klement, obec Krchleby, obec Ohučov, obec Vránov

➢ Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír..

➢ Vždy rozložené= více místa v kontejneru

 

SKLO

Umístění: náměstí T.G.Masaryka, samoobsluha na sídlišti, ul. Nádražní u kostela, ul. Komenského u areálu školy, ulice Tylova, ul. Plovární, ul. Riegrova, ul. Baarova, ul. Jankovského, ul. U Pošty (za Poštou), ve stavebninách Klement, obec Krchleby, obec Ohučov, obec Vránov

➢ Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla

 

 

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci, opravdu věc potřebujeme nezbytně...?, musíme ji koupit…?, není to něco navíc…?, odpovědně budeme nakupovat potraviny, tímto můžeme velmi efektivně předejít zbytečné spotřebě a plýtvání. Chtěla bych také Všem připomenout environmentální přístup při nákupu potravin! V dnešní době je už možnost nakoupit většinou jakékoliv potraviny či drogérii s minimálním obalovým odpadem. Například při nákupů zeleniny či ovoce použít látkové, znovu použitelné tašky. Můžete tak s jedním pytlíkem či taškou dojít několikrát nakoupit. Spousta drogerii zavedla znovu použitelné obaly na drogerii. V praxi to vypadá tak, že si koupíte čisticí prostředek v plastovém obalu. Když ho doma vypotřebujete, vezmete láhev a dojdete si ji znovu do drogerie naplnit. Jednoduché a přitom šetrné k přírodě . V praxi jsem se s tím setkala ve vybraných DM drogeriích. Ještě jedná z mnoha věcí, kterou můžete být šetrní k přírodě. Poslat oblečení dál. Nenosíte některé kousky ze šatníků? Tak je předejte někomu jinému, kdo je využije. Zase i Vy si můžete na tomhle principu „Nenosíš, pošli dál“ pořídit oblečení. K tomuto dnes slouží kontejnery na použité oblečení i obuv. Nejsou to složité věci, ale jak pomůžou k ochraně přírody. Tímto přístupem každého jednotlivého spotřebitele může klesnout výroba a tím i odpadová stopa, kterou za sebou necháváme. Je těžké se obejít bez věcí, na které jsme zvyklí a jsou součástí našich denních návyků. Pokud však budeme věřit, budeme důslední a hlavně budeme chtít něco změnit, může to jít a naši planetu předáme budoucím generacím zdravější.

 

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

 

Kolik za kolik

V minulém roce město vyprodukovalo:

1080,92t směsného komunálního odpadu,

105,868t papírového odpadu a lepenky,

67,069t plastového odpadu,

167,0306t kovového odpadu

50,165t odpadu ze skla,

0,321t odpadu z jedlých olejů a tuků

Při mobilním sběru bylo odevzdáno  570,26t stavebního materiálu (beton, cihly, směsi, tašky a azbestu, 2,655t ostatního odpadu ( barvy a pryskyřice,...), 2,77t biologicky rozložitelného odpadu a 52,24t dřeva. Dále bylo odevzdáno 2,32t motorových, převodových a mazacích olejů, 0,482t kompozitních obalů, 1,36t obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek, 0.508t filtračních materiálů a činidel, 3,97t pneumatik, 0,025t vyřazených anorganických chemikálií. Dále město vyprodukovalo 254,17t objemného odpadu.

 

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky 1 144 829,- Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci komunálního odpadu vyšly na 3 705 958,- Kč.

 

Na poplatku za komunální odpad město vybralo 2 062 816,- Kč na odměnách za tříděný odpad město obdrželo od EKO-KOM a.s. částku ve výši 354 800,- Kč a za elektroodpad (Asekol) 6 075,- Kč.

Náklady na provoz sběrného dvora  - vývoz a další nakládání s odpadem činily  1.841 962 Kč. Za sdílení sběrného dvora - od okolních obcí město vybralo poplatek 103.200 Kč.

 

 

 

 

 

 

Ve Staňkově      3.8.2022

 

                                                                                             

 

  Ing. Luboš Holeček v.r.

                                                                           tajemník městského úřadu   

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
1
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
1
31
1
1 2
1

Úřední hodiny:

pondělí:

7:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

úterý:

7:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

středa:

7:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

čtvrtek:

ZAVŘENO

pátek:

7:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

Portál pro prohlížení map Staňkovska

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rezervace

Rezervace víceúčelového hřiště

Rezervační systém