Obsah

Sběrný dvůr (SD)


Sběrný dvůr provozuje AVE a.s., Sběrné suroviny Klatovy ve spolupráci s Městem Staňkov. Sběrný dvůr najdete v prostoru sběrny druhotných surovin v Mathauserově ulici ve Staňkově – vsi.

Otevírací doba

         Středa
13:00-17:00
         Pátek
13:00-17:00
         Sobota
  9:00-13:00


V tomto sběrném dvoře budou odebírány odpady z domácností, uvedené v následujícím seznamu:

 • Motorové a převodové oleje
 • Olejové filtry, čistící tkanina
 • Obaly znečištěné škodlivinami
 • Brzdové kapaliny
 • Vyřazené anorganické chemikálie
 • Vyřazené organické chemikálie
 • Olověné akumulátory
 • Ni-Cd baterie a akumulátory
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady
 • Pesticidy
 • Fotochemikálie
 • Zářivky,výbojky
 • Olej a tuk
 • Jedlý tuk
 • Barvy a pryskyřice
 • Detergenty, odmašť. přípravky
 • Nepoužitelná cytostatika
 • Suché baterie
 • Pneumatiky
 • Směsi betonu a cihel( po předchozí dohodě v omezeném množství)
 • Zemina a kameny( po předchozí dohodě v omezeném množství)
 • Papír (bude vykupován)
 • Sklo
 • Plast
 • Textilní materiály
 • Lednice
 • Elektrotechnický odpad – televizory
 • Elektrotechnický odpad
 • Dřevo
 • Kovy (budou vykupovány)
 • Biologicky rozložitelný odpad (po předchozí dohodě)
 • Objemný odpad

 

Do sběrného dvora (SD) mohou ukládat výše uvedené druhy odpadů bezplatně občané Staňkova, Krchleb, Vránova a Ohučova, kteří budou mít s sebou při předávání odpadů obsluze SD platný občanský průkaz a doklad o zaplacení popelného (platný pro příslušné období a adresu dodávajícího).

Ostatní mohou ukládat do SD výše uvedené odpady za úplatu, dle ceníku, který je vyvěšen na viditelném místě v SD.

Přílohy

Zpětný odběr elektrozařízení