Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Základní škola Staňkov


V současné době navštěvuje základní školu 380 žáků. Stará se o ně 24 pedagogů a 13 správních zaměstnanců. Škola i ředitelství školy sídlí po rekonstukciv Komenského ulici v druhé části města za řekou. Budova pro žáky druhého stupně je využívána od roku 1916. Škole, ale zároveň i široké veřejnosti, slouží moderní tělocvična, přistavěná u budovy v Komenského ulici v roce 1996. Škola nabízí žákům sportovní vyžití, dále pak kroužky jazykové, pěvecký, rybářský, šachový - jejich činnost zajišťují učitelé školy. Všichni žáci od pátého ročníku mají možnost naučit se základům práce s počítači, v rámci dalších povinně volitelných a nepovinných předmětů se zdokonalují v českém jazyce, němčině, matematice, fyzice, přírodopisu, ve znalostech první pomoci, učí se základům práce v domácnosti. Veřejnost má možnost se seznámit s prací školy na Dnech otevřených dveří, učitelé s dětmi připravují kulturní vystoupení nejen pro školu samotnou, ale také pro veřejnost v sále kulturního domu a v kostele.
Škola samozřejmě spolupracuje i s ostatními školskými zařízeními ve městě.

Více informací najdete na oficiálním webu školy.

V případě, že hledáte informace k činnosti školské rady, klikněte prosím zde.