Navigace

Obsah

Územní plánování


 

Územní plán Staňkov - účinnost od 13.7.2018

Textová část

Grafická část:

A. Výkres základního členění území

B.1 Hlavní výkres

B.2 Výkres koncepce veřejné infrastruktury

C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

 

Odůvodnění územního plánu Staňkov

Textová část č.1

Textová část č.2

II.2.A  Koordinační výkres

II.2.B  Výkres širších vztahů

II.2.C  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu