Navigace

Obsah

Oznámení

Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Obecně závazná vyhl. 1/2012 - zákaz požív. alkohol. nápojů na veřejném prostr. 15.12.2011 01.12.2021
Obecně závazná vyhláška 3/2011 - za provozovaný výherní hrací přístroj 01.11.2011 01.11.2021
Obecně závazná vyhláška 2/2011 - sběr, třídění , shromažďování komunálních odpadů 01.11.2011 01.11.2021
Obecně závazná vyhláška 1/2011 - za provozovaný hrací přístroj 01.11.2011 01.11.2021
Obecně závazná vyhláška 1/2009 - změna vyhlášky 4/2003 o místních poplatcích 01.11.2011 01.11.2021
Obecně závazná vyhláška 2/2006 - shromažďování , třídění, odvoz komunálních odpadů 01.11.2011 01.11.2021
Obecně závazná vyhláška 1/2006 - změny územního plánu 01.11.2011 01.11.2021
Obecně závazná vyhláška 2/2005 - změny územního plánu 01.11.2011 01.11.2021
Obecně závazná vyhláška 1/2005 - fond rozvoje bydlení na území města Staňkov 01.11.2011 01.11.2021
Obecně závazná vyhláška 4/2004- ruší vyhlášku č. 26/96 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestič. nákladů MŠ a školní druž. 01.11.2011 01.11.2021
Obecně závazná vyhláška 3/2004 - Požární řád města 01.11.2011 01.11.2021
Obecně závazná vyhláška 1/2004 - změny územního plánu 01.11.2011 01.11.2021
Obecně závazná vyhláška 4/2003 - o místních poplatcích 01.11.2011 01.11.2021
Obecně závazná vyhláška 3/2003 - změny územního plánu 01.11.2011 01.11.2021
Obecně závazná vyhláška 29/1998 - územní plán 01.11.2011 01.11.2021
Obecně závazná vyhláška 38/2001 - územní plán 01.11.2011 01.11.2021
Obecně závazná vyhláška 1/2013 - shromažďování , třídění a svoz komunálního odpadu 06.01.2014
Vyhláška 12/93 - o zajištění péče a čistoty a zlepšení vzhledu život. prostředí 02.05.2014
Obecně závazná vyhláška města Staňkov 1/2015 - komunální odpad 29.12.2015
Obecně závazná vyhláška 1/2016 - požární řád města 24.05.2016
Zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce 28.03.2017
Obecně závazná vyhláška města Staňkov č. 3/2017 - o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy .. 15.12.2017
Obecně závazná vyhláška města Staňkov č. 1/2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 04.01.2019

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Rozpočet 2014

Rozpočet 2013

Rozpočet 2012

Rozpočet 2011

Rozpočet 2010

Rozpočet 2009

Výroční zpráva o poskytování informací

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejné vyhlášky

Komunitní plánování sociálních služeb