Navigace

Obsah

Odbor výstavby


Kontakty

Ing. Marcela Vostracká 

Renata Řezníčková 

Jindřich Budín 

 

Formuláře

Ohlášení odstranění

Ohlášení stavby

Oznámení o užívání stavby

Oznamení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Oznámení změny v užívání stavby

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o stavební povolení

Oznámení záměru

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o povolení výjimky

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků

Žádost o vydání společného povolení

Společné oznámení záměru

Ohlášení dokončení stavby

Žádost o přidělení č.p. / č. ev.

Ostatní