Navigace

Obsah

Sběrný dvůr (SD)


Sběrný dvůr provozuje AVE a.s., Sběrné suroviny Klatovy ve spolupráci s Městem Staňkov. Sběrný dvůr najdete v prostoru sběrny druhotných surovin v Mathauserově ulici ve Staňkově – vsi.

Otevírací doba

         Středa
13:00-17:00
         Pátek
13:00-17:00
         Sobota
  9:00-13:00


V tomto sběrném dvoře budou odebírány odpady z domácností, uvedené v následujícím seznamu:

 

Do sběrného dvora (SD) mohou ukládat výše uvedené druhy odpadů bezplatně občané Staňkova, Krchleb, Vránova a Ohučova, kteří budou mít s sebou při předávání odpadů obsluze SD platný občanský průkaz a doklad o zaplacení popelného (platný pro příslušné období a adresu dodávajícího).

Ostatní mohou ukládat do SD výše uvedené odpady za úplatu, dle ceníku, který je vyvěšen na viditelném místě v SD.

Přílohy

Zpětný odběr elektrozařízení