Navigace

Obsah

Základní umělecká škola Staňkov


     Základní uměleckou školu Staňkov najdete v Komenského ulici, v části Staňkov II. Obývá podkrovní prostory rekonstruované budovy, ve které se nachází i ZŠ.                   

    ZUŠ má kapacitu 290 žáků, která je plně naplněna. Žákům hudebního, výtvarného a literárně dramatického oboru se věnuje 14 pedagogů. Jejich cílem je nejen předat žákům co nejvíce vědomostí, rozvíjet jejich dovednosti a upevňovat získané návyky, ale též předat jim zkušenosti při zapojení se do kulturního dění, udržování tradic, veřejného vystupování a komunikaci.

     O ekonomické a technické zázemí chodu školy se starají dva nepedagogičtí pracovníci.

      Žáci a učitelé naší školy účinkují nejen na školních koncertech, ale spolupracují i s MěÚ – muzicírování u stromečku, vítání občánků, charitativní koncerty pro diakonii Plzeň a s ostatními školami a organizacemi města. V kontaktu je také s MKZ Domažlice, H. Týn a některými jinými ZUŠ v Plzeňském kraji, s městysem Koloveč a obcí Puclice.

Aktuální akce a více informací získáte na webových stránkách www.zus-stankov.cz