Navigace

Obsah

Lidový dům - víceúčelové kulturní zařízení


Lidový důmLidový dům

Stavba byla dokončena v r. 1931.Rozsáhlá přestavba se uskutečnila v létech 1984 – 1988. Sál má plochu 360 m2, přísálí 83m2. Kapacita je 350 osob.V současné době je Lidový dům využíván pro plesy, zábavy, společenské akce, taneční kurzy, ochotnická divadelní představení a pro různé obchodní aktivity.

 

Hodinové sazby za pronájem kulturního domu, platné od 1.02.2016

 

sál 250 Kč, přísálí přízemí 100 Kč,  předsálí 50 Kč

celkem 400,- Kč

 

sál 500 Kč, přísálí přízemí 200 Kč,předsálí 100 Kč

celkem 800,- Kč

uvedené sazby jsou bez DPH

 

Sazby pro rodinné oslavy

(stanovená cena je za celou dobu pronájmu, pokud nepřesáhen 24 hodin)

 

sál 1.500 Kč, přísálí přízemí 600 Kč, předsálí 300 Kč

celkem 2.400 Kč

 

sál 3.000 Kč, přísálí přízemí 1.200 Kč, předsálí 600 Kč

celkem 4.800 Kč

 

- součástí pronájmu musí být vždy předsálí

 

Kontakt

František Köppl, tel.: +420 379 492 338