Navigace

Obsah

Kontakty Městského úřadu Staňkov


Datová schránka:

                  xmub3pq


Starosta 

Mgr. Bc. Alexandr Horák 

-------------------------------------------------------

Místostarosta

Jiří Bek

 

 

-------------------------------------------------------

Tajemník 

Ing. Luboš Holeček

-------------------------------------------------------

Sociální oddělení

 

Kamila Sušická

-------------------------------------------------------

Odbor výstavby 

Ing. Marcela Vostracká 

Renata Řezníčková 

Jindřich Budín 

-------------------------------------------------------

Odbor majetku, investic a životního prostředí 

Marie Bozděchová

 

Michaela Kabourková

 

Veronika Vaňourková          

--------------------------------------------------------

Evidence hrobových míst

Olga Braunová

-------------------------------------------------------

Odbor technické služby města Staňkov

Pavel Bauer 

 

Daniela Jasanská 

-----------------------------------------------------------

      Odbor správa budov města Staňkov

 

Petr Kučera 

 

Marcela Boubelová

 

 

Kamila Boudová

-------------------------------------------------------

Matrika, evidence obyvatel, pokladna

 Marta Kastlová 

Lenka Kučerová 

-------------------------------------------------------

Finanční oddělení

Marcela Hůlová 

Anna Dostálíková 

Martina Svobodová

-------------------------------------------------------

Evidence odpadů a evidence psů

 

Olga Braunová

-------------------------------------------------------

Správce LD a kina

František Köppl 

-------------------------------------------------------

Městská knihovna

Jana Malíková 

-------------------------------------------------------

      Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

 

Další informace o osobách a funkcích najdete v Organizační struktuře města